Kolekcja | Collection Sensaina Spring 2017

Dostawa Sprawdź
0.00

Kolekcja Sensaina Dojo

początek, to właśnie tutaj zrodziła się nowa kolekcja marki Nun.mi. Harmonia i blogi spokój. Dostrzeganie piękna w niepozornych rzeczach. Delikatność i subtelność. Bogactwo barw, autentyczne japońskie aplikacje, wielofunkcyjność. To główne cechy charakteryzujące kolekcję. Na koniec - powrót do początku i niesamowita sesja zdjęciowa wykonana w Dojo. 

Collection: nun.mi 

Model: Oliwia Sara Picz 

MUA: Aqq makeup artist P

hoto: © Paweł Kuligowski TAKE516.COM 

#Dojo #Sensaina17 #nunmi #ss17 

The Sensaina Collection Dojo: the beginning, where the idea for the new Nun.mi collection was born. Harmony and blissful peace. Seeing beauty in minute details and inconspicuous things. Delicacy and subtlety. Richness of colours, authentic Japanese applications and multi-functionality. This is what best describes the collection. Finally, a return to the beginning and an amazing photo session at Dojo.